WSPÓŁPRACA

Zajęcia indywidualne odbywają się w dwóch formach:

  • regularne (ustalone dni/godziny) w ramach umowy
  • okazjonalne (bez gwarancji wolnego terminu)

Zajęcia grupowe w ramach porozumienia pomiędzy uczniami, także w dwóch powyższych formach.

Szkolenia z zakresu obsługi komputera, pakietów biurowych i innych narzędzi komputerowych, a także korepetycje na poziomie uczelni wyższych ustalane każdorazowo po zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi danego przedmiotu.

Współpraca w zakresie serwisu laptopów i komputerów ustalana indywidualnie w zależności od charakteru usterki i prawdopodobnych czynności serwisowych.

 

Wzór umowy do pobrania (wypełniamy na pierwszych zajęciach)

Scroll to top