MATERIAŁY

Materiały z podstawowymi zagadnieniami z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i średnich

Teoria, zadania z rozwiązaniami głównie dla uczniów szkół średnich, realizujących matematykę na poziomie podstawowym. Uporządkowane zadania maturalne PP i PR

Portal z zadaniami dla osób uczących się zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej. Zadania o zróźnicowanym poziomie, dla wymagających uczniów (dostępne rozwiązania)

Strona internetowa dla najmłodszych, do samodzielnej nauki z systemem automatycznego sprawdzania wyników

Aktualne tablice maturalne z matematyki dla osób po szkole podstawowej (podstawa programowa MEN 2023)

Scroll to top