WYNIKI UCZNIÓW

Egzamin ósmoklasisty 2023

100% – uczennica na nauczaniu domowym, bez trudności edukacyjnych, regularne korepetycje
100% – laureatka konkursu kuratorium oświaty na poziomie wojewódzkim
100% – uczeń z potencjałem robiący często drobne błędy, na egzaminie wyjątkowo skupiony
100% – osoba pracująca bardzo dużo samodzielnie, utalentowana matematycznie, korepetycje głównie dla wyeliminowania drobnych luk w wiedzy
92% – dobra uczennica, bez zaległości, w trakcie korepetycji szybko przyswajająca materiał
92% – bardzo dobra uczennica, rozwiązująca mnóstwo testów w szybkim tempie. Brak kompletu punktów z powodu głupiego błędu w jednym wzorze w zadaniu otwartym
76% – uczeń zdolny, ale dokonujący zbyt wielu obliczeń w pamięci (czasami z tego powodu wynikały błędy), rozwiązania w zadaniach otwartych za mało rozpisane
76% – uczennica bez większych problemów z matematyką, która dopiero przy bardziej skomplikowanych zadania popełniała błędy lub miała problem z ich rozpoczęciem
12% – najtrudniejszy przypadek uczennicy z zaległościami covidowymi sięgającymi materiału z klasy 5-7, przygotowanie przed egzaminem, zdecydowanie nie było możliwości nadrobienia tylu braków

Egzamin maturalny 2023

98% pods., 52% rozsz. – uczeń solidnie przygotowujący się do matury, na rozszerzeniu niestety nie opanował stresu, bo z potencjałem na wyższy wynik
80% pods., 60% rozsz. – uczeń nieco roztargniony matematycznie, pomimo zdolności matematycznych, często powtarzające się drobne błędy rzutujące na całe zadania. Wynik z podstawy oddający te wady, za to rozszerzenie bardzo dobrze napisane
89% pods., 36% rozsz. – uczennica bardzo dobra, która w liceum realizowała wyłącznie poziom podstawowy, a w ostatniej klasie dodatkowo tylko na korepetycjach przygotowanie do rozszerzenia. Biorąc pod uwagę liczbę godzin spędzonych na nauce wynik zadowalający
85% pods., 30% rozsz. – uczeń z potencjałem, ale zdecydowanie ogromnymi brakami w samodzielnej pracy, często wybierający zbyt czasochłonne metody rozwiązywania zadań. Wynik z poziomu rozszerzonego na dolnej granicy jego możliwości
88% pods. – bardzo dobry uczeń, dużo samodzielnej pracy, dodatkowo regularne korepetycje i wymagający nauczyciel z matematyki. Wynik zdecydowanie imponujący jak na osobę realizującą poziom podstawowy
86% pods. – humanistka, która nie zaniedbywała lekcji matematyki, na korepetycjach (do których była przygotowana) omawialiśmy tylko te zadania, z którymi miała problem
86% pods. – kolejna uczennica realizująca matematykę na poziomie podstawowym, ale przykładająca się do tego przedmiotu. Duży potencjał, w szkole ze sprawdzianów niejednokrotnie 6
76% pods. – uczeń, który pomimo realizacji w szkole poziomu rozszerzonego nie wiązał z matematyką dużych oczekiwań, celem było przede wszystkim zdanie matury i ten cel został zrealizowany z bardzo dobrym wynikiem
75% pods. – uczennica w klasie językowej, przygotowująca się do matury, wynik satysfakcjonujący
72% pods. – absolwentka klasy humanistycznej, zdecydowanie matematyka nie była jej mocną stroną, wynik z matury jest dla niej niezwykle satysfakcjonujący
72% pods. – uczeń z zajęć zdalnych, zdolny, a pomimo to popełniający niejednokrotnie błędy z poziomu szkoły podstawowej, wynik w pełni zadowalający na maturze
70% pods. – uczennica korzystająca z korepetycji w formie zajęć zdalnych, matematyka z pewnością nie była jej mocną stroną, a wynik na maturze oddaje pracę i zaangażowanie. Regularne korepetycje zdecydowanie pomogły, a do tego opanowanie stresu w trakcie egzaminu
70% pods. – zdolny uczeń z klasy o profilu humanistycznym, regularne zajęcia dodatkowe z matematyki, a także świetna intuicja pomogły uzyskać tak dobry wynik na maturze z matematyki
67% pods. – uczeń, o którego martwiłem się na początku roku szkolnego czy zda maturę. Dużo pracy samodzielnej, korzystanie ze wskazówek zwłaszcza jak korzystać z tablic maturalnych czy sposobów na rozwiązywanie zadań zamkniętych pozwoliły uzyskać wynik, który jest powodem do dumy
67% pods. – uczeń, który często poprawiał sprawdziany z 1 na 2, zaczął regularnie pracować, do tego zdążyliśmy przerobić kilkanaście arkuszy maturalnych i wynik uważam za zdecydowanie dobry
48% pods. – uczennica z dyskalkulią, ogromne problemy ze skupieniem, a także piętrzące się zaległości. Za to z determinacją i korzystająca z dodatkowych lekcji w szkole, korepetycji, kursów online…ostateczny wynik jest na pewno sukcesem!
48% pods. – absolwentka technikum, która z powodu wymagań w szkole straciła sporo czasu na zdawanie materiału, którego nie było na maturze. Z potencjałem na nieco wyższy wynik, ale biorąc pod uwagę bieżący materiał w szkole, który pochłaniał jej większość czasu…fakt zdania matury był w tym przypadku kluczowy (zwłaszcza w pierwszym terminie)
29% pods. -uczeń korzystający z korepetycji w formie zdalnej, duże braki w wiedzy, za mało samodzielnej pracy i ostatecznie na maturze stres, poprawianie dobrych rozwiązań w zadaniach otwartych na błędne zakończył się niezdaną maturą
22% pods. – uczennica, której jedynym celem było zakończenie edukacji matematyki, do końca walczenie o ocenę dopuszczającą na świadectwie. Zdecydowane braki z wcześniejszych etapów edukacji. Wynik jednak pomimo to mógł być odrobinę lepszy
16% pods. – absolwent szkoły średniej, który po ponad rocznej przerwie w nauce przystąpił do samej poprawy egzaminu maturalnego z matematyki. Stres, zaległości, długa przerwa w nauce i tylko 3h korepetycji przez samą maturą nie zagwarantowały sukcesu (czyli progu 30%, żeby zdać)

Scroll to top